Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.

Tajmac logo
×

Kvalita

Kvalita

Hlavním cílem společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. je splnění všech požadavků zákazníka. Vysoká technická úroveň všech výrobků společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. byla potvrzena udělením certifikátu kvality v roce 2010 certifikační společností TÜV SÜD Czech. s.r.o.

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality podle požadavku mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 v oblasti vývoje, výroby, prodeje a poskytování služeb tak, aby byla neustále zvyšována jeho efektivnost a účinnost s cílem dosáhnou užitku pro obě zainteresované strany.

Vedení společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. se aktivně zapojuje do vytváření a udržení efektivního systému managementu kvality. Současně vedení společnosti od všech zaměstnanců vyžaduje profesionální a odbornou připravenost při kontaktu se zákazníky.

Politika kvality

Akciová společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín-Malenovice je největším výrobcem obráběcích strojů v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi.

Patří ke klíčovým dodavatelům obráběcích strojů celého průmyslu. Dále je dodavatelem řady vstřikolisů pro italskou firmu NEGRI-BOSSI.

TAJMAC-ZPS, a.s. chce být moderní organizací s pevným postavením na tuzemském a zahraničním trhu. Uplatňuje a udržuje systém managementu kvality a neustále zlepšuje jeho efektivnost v celé společnosti. Od důsledného aplikování zásad managementu kvality všemi zaměstnanci očekává prospěch v různých formách (zvýšená účinnost řízení, zlepšená výkonnost zaměstnanců, nižší náklady související s reklamacemi výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, stabilní postavení na trhu, zvyšování obratu, zvyšování spokojenosti zaměstnanců).

V této souvislosti jsou vedením společnosti stanoveny následující principy v oblasti managementu kvality:

  • naplnění potřeb a očekávání zákazníků včetně zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců, vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod
  • neustálé zlepšování efektivity procesů systému managementu kvality
  • snižování negativních vlivů z činnosti společnosti na životní prostředí
  • identifikovatelnost a plnění zákonných požadavků, předpisů týkajících se výrobků, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem. Zavazuje se k plnění požadavků systému managementu kvality a je si vědoma nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů QMS, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Klade důraz na zvyšování kompetentnosti, motivace a informovanosti zaměstnanců. Dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů (zaměstnanci, informace, infrastruktura, zařízení a finanční prostředky). Pravidelně ověřuje funkčnost systému kvality, stav a výsledky zlepšování.

Získané certifikáty

Certifikační společnost TÜV SÜD Czech s. r. o. provedla certifikační audit systému kvality společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. na činnosti vývoje, výroby, prodeje a poskytování služeb. Na základě kladného výsledku certifikačního auditu společnost TAJMAC-ZPS, a. s. získala certifikát kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)