Tajmac logo
×

Slavnostní předání stroje po generální opravě SPŠP Zlín

Napsali o nás:

Generálka strojů pokračuje

Říjnová návštěva vedoucích pracovníků firmy TAJMAC–ZPS v prostorách úseku praktického vyučování podtrhla význam spolupráce naší školy s touto firmou. Na setkání byli přítomni za TAJMAC–ZPS Ing. Marek Hala – vedoucí prodeje divize CNC, pan Radek Pristach – mistr montáže CNC a pan Stacke – vedoucí elektromontáže. Ze Střední průmyslové školy polytechnické byli přítomni ředitel školy Ing. Bc. Jiří Charvát, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petra Entová a vedoucí učitel Odborného výcviku Bc. Petr Málek.

Účelem setkání bylo převzetí vertikální frézky FA 3V, na které nám firma provedla na vlastní náklady generální opravu. Je to dárek hlavně pro žáky školy, jenž budou v hojné míře využívat ve výuce odborného výcviku. Hodnota této opravy je 426.033,- Kč. Celá oprava ležela na bedrech divize CNC a hlavní zásluhu na provedení opravy měl mistr montáže divize CNC pan Pristach. Poděkování samozřejmě patří všem pracovníkům divizí, jenž se na této opravě podíleli.

Na setkání se hovořilo o další vzájemné spolupráci. Ze strany firmy TAJMAC-ZPS se jedná o Modernizaci řídicího systému SINUMERIK 810 D u obráběcího centra MCFV 1050 BASIC v letošním roce, nákup montérek žákům prvních ročníků a nemalá prospěchová stipendia. Předání těchto stipendií v únoru 2020 bude spojeno i s výběrem žáků prvních ročníků do dalšího stipendijního programu a následné praxi ve firmě.

Doufáme, že tato spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a povede k získání nových žáků školy a nových pracovníků firmy.

Zároveň děkujeme zaměstnancům firmy za vstřícný přístup k našim žákům v rámci odborného výcviku, což se odráží na spokojenosti žáků s prací ve firmě.

Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
Bc. Petr Málek, vedoucí učitel OV

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)