Tajmac logo
×

Vstup třetích osob do areálu TAJMAC-ZPS, a.s.

Žádáme všechny zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a návštěvy, aby před vstupem do areálu předložili jedno z následujících POTVRZENÍ:

  • potvrzení, že v posledních 7 dnech podstoupili test na přítomnost antigenu viru nebo viru SARS-CoV-2 (prováděn poskytovatelem zdravotních služeb v souladu s platnými nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR) a výsledek testu byl negativní
  • potvrzení zaměstnavatele, že zaměstnanec podstoupil konkrétního dne XY antigenní test v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN a č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN „tzv. samotest“, jehož výsledek byl negativní (opět ne starší než 7 dní)
  • potvrzení, že prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • potvrzení, že je již očkován/a proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky (resp. od první, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR a neprojevuje příznaky nemoci

O výše zmíněném bude podepsáno s dotyčnou osobou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ na recepci (návštěvy), nebo na vrátnici (dodavatelé, ostatní subjekty působící v areálu…)

V případě, kdy tzv. další osoba nemá potvrzení o absolvování testu na onemocnění COVID-19 ani potvrzení o výjimce vylučující povinnost k negativnímu testu, poté:
  • dle dostupných kapacit Sdružené ordinace Malenovice, s.r.o. bude nabídnuta možnost otestování antigenním testem nebo
  • v případě vytížení bude nutný test v testovacích místech
V případech, kdy další osoba odmítne podepsat čestné prohlášení nebo nebudou splněny podmínky pro vstup (negativní test ne starší než 7 dnů, příp. výjimka z testování), poté nebude další osobě umožněn vstup do areálu, kdy o této skutečnost bude informována osoba, ke které byla další osoba jako návštěva/dodavatel nahlášena.


Informace o zpracování osobních údajů za účelem zamezení šíření nákazy COVID-19

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)