Tajmac logo
×

Akvizice společnosti ZV – Nástroje s.r.o.

Naše firma má neustále tendenci hledat nové možnosti, jak rozvinout svůj už tak úspěšný model podnikání, a předcházet tím některým ohrožením, které nám brání ve větším rozvoji. Jedním z nich je v současné době bezesporu situace na trhu práce. Dlouhodobě se nám nedaří nalézt adekvátní odborníky pro vysoce kvalifikované profese ve výrobě. Firma musí nedostatku pracovníků čelit a hledat nová řešení. A jelikož nechceme sázet pouze na jednu kartu, tak se nám nabízejí hned dvě.

Na těchto řádcích si přečtete o první z nich. Jedná se o akvizici. Tato akvizice proběhla 6. 11. 2018, a to nákupem vsetínské společnosti ZV – Nástroje s.r.o. Jedná se o společnost, která ještě jako jedna z mála nese odkaz známé Zbrojovky Vsetín. Po její privatizaci se společnost rozčlenila na několik subjektů a jejich nástrojárna se osamostatnila pod názvem ZV – Nástroje. Historie společnosti sahá do 30. let minulého století a momentálně zaměstnává 132 pracovníků. ZV – Nástroje bude samostatným právním subjektem s nezměněnou strukturou i počtem zaměstnanců. Dojednávání podmínek nákupu společnosti trvalo pět měsíců a naše firma tak zůstane jejich zákazníkem. Náš generální ředitel Michele Taiariol to před všemi zaměstnanci společnosti ve Vsetíně komentoval takto: "Přebíráme odpovědnost za všech 132 zaměstnanců, kteří tady pracují. Zachovat chceme i obchodní vztahy. ZV nástroje mají velmi kvalitní zákazníky a v následné spolupráci vidíme velký potenciál.“

TAJMAC Group tak získala firmu, která postupem času bude přijímat většinu zakázek od naší společnosti, a to až do výše 50 % své kapacity. Společnost ZV – Nástroje se specializuje na zakázkovou výrobu nástrojů, měřidel, přípravků, přesných strojních součástí a celých montážních skupin. Je také nositelem know how v oboru a momentálně se zaměřuje na vychovávání nových odborníků ve spolupráci se specializovaným odborným školstvím.

Přivítejme tedy do naší skupiny dalšího člena a popřejme mu hodně úspěchů v budování globální značky TAJMAC.

Tomáš Jošek, HR Manager

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)