• Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Русский

Sponzorský dar SPŠ polytechnické – COP Zlín

Společnost TAJMAC–ZPS poskytla SPŠ polytechnické – COP Zlín (bývalé učiliště ZPS) sponzorský dar formou generální opravy stroje. Dohodu o spolupráci při opravě čtyřvřetenové vrtačky VR 4/20B uzavřela vedoucí personálního odboru paní Bc. Ivana Lukašíková v květnu tohoto roku, praktickou realizaci prováděla divize Automaty.

Práce byly zahájené v červnu převozem stroje na montáž. Stav stroje před opravou je vidět na následujícím obrázku:

Dar SPŠ polytechnické – COP Zlín před opravou

Dohodnutý rozsah opravy zahrnoval:

 • demontáž celého stroje
 • vyčištění a umytí demontovaných dílů
 • kontrolu a posouzení stupně opotřebení jednotlivých částí
 • opravu uložení vřeten
 • výměnu ložisek
 • přebroušení kuželů vřeten
 • opravu poškozeného stolu
 • návrh a realizaci nové elektrické části dle současných norem, rekonstrukci ovládání a osvětlení
 • vybroušení, vytmelení a nový nátěr celého stroje
 • zpětnou montáž
 • provozní zkoušky
 • protokol přesnosti
 • revizi el. části
 • novou dokumentaci

Stav stroje po opravě si můžete prohlédnout na následujícím obrázku:

Dar SPŠ polytechnické – COP Zlín po opravě

Podmínkou opravy bylo dodržet požadovaný rozsah, termín a současně neomezit plán odvádění strojů z montáže na daný měsíc. I v náročných podmínkách probíhající rekonstrukce III. haly se tento cíl podařilo splnit.

Poděkování za spolupráci patří zejména divizi Výroba, která zajistila opravu poškozeného stolu a nový nátěr, strojní údržbě za cenné rady, úseku nákupu za urychlené zajištění náhradních dílů, projektu Negri Bossi za výpomoc s montáží elektroinstalace a v neposlední řadě vedení společnosti, že celou akci podpořilo.

Slavnostní předání proběhlo 12.9.2014, video a fotografie z akce najdete také na stránkách Zlínského deníku: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zlinske-firmy-se-skole-slozily-na-...

Ing. Antonín Mlčoch
Vedoucí logistiky divize Automaty