• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

V sobotu 16. 6. 2018 se konal Den otevřených dveří TAJMAC-ZPS

Rozjařený výskot, sluncem zalité tváře stovek návštěvníků a malí caparti pobíhající všude kolem, to byl nezvyklý obrázek areálu TAJMAC-ZPS, a.s. v sobotním dopoledni 16. 6. 2018 při probíhajícím Dni otevřených dveří.
Možnosti nahlédnout do výrobních prostor naší firmy využilo opět přes dva tisíce návštěvníků. Dospělí měli příležitost ukázat svým dětem, vnoučatům či jiným blízkým osobám prostředí, ve kterém pracují, přiblížit jim představu o tom, co znamená být frézař, soustružník, programátor CNC strojů nebo jim ukázat jak moc horko a temno je při odlévání ve slévárně. Ve všech třech halách byl připraven bohatý program, například ukázka tvorby plastových výrobků, malování na stroji. Každý si mohl zevrubně projít všechna výrobní oddělení a seznámit se se strojírenským odvětvím. Možnosti představit učňovské i maturitní formy studia tohoto perspektivního oboru využila také SPŠ polytechnická – COP Zlín.

DOD 2018 (img_1911)
DOD 2018 (img_1919)
DOD 2018 (img_2034)
DOD 2018 (img_5037)

Zákaznické dny TAJMAC-ZPS 2018

Letošní Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS, které se konaly ve dnech 26. a 27. 4. 2018, opět svojí velikostí a rozsahem potvrdily označení veletrh se specializací na obrábění. Počet elektronicky registrovaných hostů v týdnu konání akce avizoval, že návštěvnost předčí minulý rekordní rok. Počet firem, které měly zájem zúčastnit se Zákaznických dnů jako spoluvystavovatelé, opakovaně převýšil naše kapacitní možnosti a museli jsme vyhlásit stop stav.

ZD2018 (img_1617)
ZD2018 (img_1647)
ZD2018 (img_1771)
ZD2018 (img_1829)

GALAXY-TAJMAC vyrobila a smontovala historicky první stroj z výrobního programu TAJMAC-ZPS mimo území České republiky

TAJMAC-GALAXY první stroj (2)

Naše dceřiná firma v Indii, GALAXY-TAJMAC, byla oficiálně registrována u indických úřadů dne 13. října 2016 s cílem vyrábět v Indii pro Indii dlouhotočné automaty Manurhin v souladu s programem indické vlády premiéra Modiho – Make in India. V lednu 2017 jsme na výstavě IMTEX v Bangalore představili nejen stroj Manurhin K´MX 413, ale zároveň právě i naši dceřinou firmu GALAXY-TAJMAC MACHINERY PVT LTD, která tyto stroje v Indii pro indický trh začne vyrábět. TAJMAC-ZPS vlastní 49%, GALAXY MACHINERY 51%, čímž je zaručeno, že GALAXY-TAJMAC je podle indických zákonů považována za indickou firmou.

Výrobní buňka 4.0

Výrobní buňka 4.0 (1)

Ve společnosti INTEMAC byla dne 8. 6. 2017 představena široké odborné veřejnosti tzv. Výrobní buňka 4.0, která vzbudila zaslouženou pozornost, neboť je to v ČR asi první reálná aplikace iniciativy, která se v Evropě označuje jako Průmysl 4.0. Koncept pochází z Německa, kde byl s názvem Industrie 4.0 oficiálně představen v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o koncept chytré výroby, tj. počítačové propojení výrobních strojů, produktu, osob a všech dalších systémů průmyslového podniku vytvářející inteligentní síť podél celého hodnotového řetězce.

Syndikovat obsah