• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Horizontální obráběcí centra

H 500 H 500
Horizontální obráběcí centrum v provedení H 500 je vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění součástí z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů upnutých na otočném stole. Umožňuje provádět frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a v rotační ose B. Dále umožňuje provádět vrtací, vyvrtávací, vystružovací a závitovací operace i použití závitovacích hlaviček bez vyrovnávacího pouzdra v ose Z.
H 630 H 630
H 630 je horizontální frézovací centrum vybavené výměníkem palet se dvěma paletami a zásobníkem nástrojů s automatickou výměnou nástrojů. Stroj je určen pro produktivní komplexní obrábění forem, zápustek a součástí plochého nebo skříňového tvaru z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů upnutých na pracovní paletě. Umožňuje provádět frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z. Otočný stůl (osa B) umožňuje obrábění z více stran.
H 800 H 800
Produkční horizontální obráběcí centrum H 800 je využitelné pro celou škálu technologií od silového po vysokorychlostní obrábění. Koncepce stroje je v provedení lože do „T“ s příčně posuvným stojanem (osa X), po kterém se ve svislém směru pohybuje vřeteník (osa Y). Pohyb v ose Z vykonává otočný stůl (osa B) s obrobkem. H 800 FIVE AXIS je produkční horizontální obráběcí centrum v pětiosém provedení s dvouosým naklápěcím CNC stolem a souřadnicovým zásobníkem nástrojů. Stůl je otočně sklopný s kruhovou upínací plochou.
Stroj vyniká vysokou tuhostí, výkonností a dlouhodobě vysokou přesností.
H 1000 H 1000
Produkční horizontální obráběcí centrum H 1000 je využitelné pro celou škálu technologií od silového po vysokorychlostní obrábění. Vyznačuje se vynikající charakteristikou tlumení a absorpcí mechanických vibrací, maximální tuhostí, dynamickou a tepelnou stabilitou. Koncepce stroje je v provedení lože do „T“ s příčně posuvným stojanem (osa X), po kterém se ve svislém směru pohybuje vřeteník (osa Y). Pohyb v ose Z vykonává otočný stůl (osa B) s obrobkem.