• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Vícevřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ842CNC

Tento osmivřetenový soustružnický automat je určen pro hromadnou a sériovou výrobu dílců až do průměru 42 mm. Výchozím materiálem pro obrábění je tyčový materiál, odlitky nebo výkovky. Hlavními produkty, které jsou produkovány na těchto strojích jsou převážně rotační součásti pro automobilový průmysl. Další oblasti využití tohoto stroje jsou jednotlivé části ložisek, ventily, komponenty pro letecký průmysl, a další.

Technické parametry
počet vřeten 8
max. průměr tyče 42 mm
max. délka podání 180 mm
max. otáčky vřeten 4 500 min-1
max. výkon motoru vřetena 11 kW
max. celkový výkon motorů vřeten 88 kW
jmenovitý krouticí moment vřetena 66 Nm
čas přetočení bubnu o 1 polohu 1 s
max. počet podélných suportů 8
max. počet křížových suportů 7
počet upichovacích suportů 1