Tajmac logo
×

Zlatá medile MSV/ITM Brno pro Ing. Radomíra Zbožínka

Neoddělitelnou součástí předávání Zlatých medailí na MSV v Brně je již po dlouhá léta ocenění pro osobnost. Komise Zlatých medailí se v letošním roce rozhodla předat Zlatou medaili Ing. Radomíru Zbožínkovi, členu představenstva TAJMAC-ZPS, a.s., a strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum jej tak uvádí do Síně slávy česko-slovenských strojařů.

K tomuto významnému ocenění panu Zbožínkovi blahopřejeme.

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)