Tajmac logo
×

Více o naší firmě

Historie TAJMAC-ZPS v bodech

První strojnická dílna

ve firmě Baťa byla založena první strojnická dílna na výrobu náhradních dílů: mistr, 6 dělníků, 2 učni, hoblovací stroj, malý shaping, soustruh, vrtačka, transmisní pohon

První obuvnický stroj

vyroben první obuvnický stroj

Vlastní budova

vlastní budova – 54 dělníků, 6 konstruktérů

Nákup strojů

nákup strojů s vlastními elektromotory

Výstavba slévárny

výstavba slévárny

150 konstruktérů

strojírna má 150 konstruktérů

První kovoobráběcí stroje

koncern Baťa zakládá dceřinou akciovou společnost MAS
první kovoobráběcí stroje

Závod v Sezimově Ústí

zahájena výstavba závodu na výrobu obráběcích strojů v Sezimově Ústí

I. hala v Malenovicích

zahájení výroby v I. hale ve Zlíně, Malenovicích

Vznik ZPS

po znárodnění fy Baťa vzniká samostatný podnik Závody přesného strojírenství (ZPS) se čtyřmi tisíci zaměstnanci

Revolverový soustruh

první revolverový soustruh

Vícevřetenový automat

první vícevřetenový automat

První NC obráběcí stroj

v ZPS vyroben první NC obráběcí stroj v Československu

První NC obráběcí centrum

v ZPS vyrobeno první NC obráběcí centrum v Československu

První CNC obráběcí stroj

první CNC obráběcí stroj

Nová slévárna

zahájen provoz v nové slévárně šedé litiny

"Sametová revoluce"

"Sametová revoluce" v ČR

Dohody s TAJMAC-MTM

únor – podpis dohody mezi TAJMAC-MTM S.p.A. a ZPS, a. s.

Privatizace ZPS

privatizace státní akciové společnosti ZPS
první centrum pro USA

Nové organizační uspořádání

dokončen transformační proces,
nové organizační uspořádání ZPS, a. s.

Největší evropský exportér

ZPS, a. s. největší evropský exportér obráběcích center do USA

Největší výrobce soustruhů v ČR

ZPS, a. s. největší výrobce soustruhů v ČR

10. místo v soutěži Českých 100 nejlepších firem

10. místo v soutěži Českých 100 nejlepších firem
konsolidace marketingově řízené SKUPINY ZPS

1000 center v USA

prvních 1000 center v USA
ZPS, a. s. 34. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů

Obráběcí centrum s lineárními pohony

první obráběcí centrum s lineárními pohony
společnost se umístila na 102. místě v rámci světového žebříčku a na 1. místě v ČR

TAJMAC-ZPS, a.s.

firmu přebírá nový majitel – TAJMAC-MTM S.p.A. a její název se mění na TAJMAC-ZPS, a.s.

121. místo světového žebříčku

společnost se umístila na 121. místě v rámci světového žebříčku prodeje OS a na 1. místě v ČR

CNC vícevřetenový automat

první CNC vícevřetenový automat
proces restrukturalizace a významných investic

Překonání celosvětové recese

překonání celosvětové recese
výrazné inovace výrobního sortimentu
první multiprofesní obráběcí centrum

První pětiosé obráběcí centrum

první pětiosé obráběcí centrum
změna organizační struktury společnosti na divize, změny v orgánech společnosti

Projekty Negri Bossi a Manurhin

zahájení prací na nových projektech Negri Bossi a Manurhin

6. místo v Top 10 firem Zlínského kraje

6. místo v projektu Top 10 firem Zlínského kraje v kategorii Top 10 nejatraktivnějších zaměstnavatelů

První úspěšné instalace automatů MANURHIN KM'X

první úspěšné instalace CNC dlouhotočných automatů MANURHIN KM'X v České republice
TAJMAC-ZPS, a.s. vyhlášen společností INA - Schaeffler "Nejlepším dodavatelem soustružnických automatů za rok 2005"
ZPS-TRANSPORT, a.s. se stává dceřinou společností TAJMAC-ZPS, a.s.

MANURHIN K’MX Sarl.

MANURHIN K’MX Sarl. – plnohodnotná dceřiná společnost

92. místo ve světovém žebříčku

92. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů

Cena veletrhu FOR INDUSTRY pro H40A Trend

1. místo, hlavní cena za technologii na veletrhu FOR INDUSTRY v Praze - stroj H40A Trend
2. místo v 1. ročníku soutěže "Inovační firma Zlínského kraje"
88. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů

Cena GRAND PRIX pro MANURHIN K'MX 532 TREND

cena GRAND PRIX veletrhu FOR INDUSTRY v Praze za dlouhotočný automat MANURHIN K'MX 532 TREND

Čestné uznání pro MCV 2318

uděleno čestné uznání pro portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318 v kategorii „Nejlepší inovační exponát – komerční produkt“ na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Cena Česká hlava

mimořádná cena odborné poroty Česká hlava za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu

Spolupráce s odbornými školami

hospodářsky nejúspěšnější rok od krize v roce 2009
rozšíření spolupráce s odbornými školami

Zlatá medaile pro MANURHIN K'MX 816 CLEVER

zlatá medaile na 57. MSV Brno za nejlepší inovační exponát pro technologie a techniku konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření a metod rapid prototyping pro Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K'MX 816 CLEVER (ceny udělují vyhlašovatelé soutěže Svaz průmyslu a dopravy ČR a Vysoké učení technické Brno)

Zlatá medaile pro MCG 1000 5XT

zlatá medaile na 58. IMT/MSV Brno za multifunkční portálové obráběcí centrum MCG 1000 5XT v kategorii Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje

Inovace

inovace řady vertikálních obráběcích center

Kvalita

Hlavním cílem společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. je splnění všech požadavků zákazníka. Vysoká technická úroveň všech výrobků společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. byla potvrzena udělením certifikátu kvality v roce 2010 certifikační společností TÜV SÜD Czech. s.r.o.

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality podle požadavku mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016 (nebo v originále EN ISO 9001:2015) v oblasti vývoje, výroby, prodeje a poskytování služeb tak, aby byla neustále zvyšována jeho efektivnost a účinnost s cílem dosáhnou užitku pro obě zainteresované strany.

Vedení společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. se aktivně zapojuje do vytváření a udržení efektivního systému managementu kvality. Současně vedení společnosti od všech zaměstnanců vyžaduje profesionální a odbornou připravenost při kontaktu se zákazníky.

Politika kvality

Akciová společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín-Malenovice je největším výrobcem obráběcích strojů v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi. Patří ke klíčovým dodavatelům obráběcích strojů celého průmyslu. Dále je dodavatelem řady vstřikolisů pro italskou firmu NEGRI-BOSSI.
TAJMAC-ZPS, a.s. chce být moderní organizací s pevným postavením na tuzemském a zahraničním trhu. Uplatňuje a udržuje systém managementu kvality a neustále zlepšuje jeho efektivnost v celé společnosti. Od důsledného aplikování zásad managementu kvality všemi zaměstnanci očekává prospěch v různých formách (zvýšená účinnost řízení, zlepšená výkonnost zaměstnanců, nižší náklady související s reklamacemi výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, stabilní postavení na trhu, zvyšování obratu, zvyšování spokojenosti zaměstnanců).

Více...

Získané certifikáty

Certifikační společnost TÜV SÜD Czech s. r. o. provedla certifikační audit systému kvality společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. na činnosti vývoje, výroby, prodeje a poskytování služeb. Na základě kladného výsledku certifikačního auditu společnost TAJMAC-ZPS, a. s. získala certifikát kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Ocenění

Veletrhy

Naše účast na výstavách v roce 2018:

Termín Výstava Místo konání Hlavní vystavovatel
6. - 9. 3. 2018 SIMODEC La Roche sur Foron (Francie) MANURHIN France
26. - 27. 4. 2018 ZÁKAZNICKÉ DNY Zlín (Česká republika) TAJMAC-ZPS
8. - 13. 5. 2018 FIA Alžír (Alžírsko) Strojimport
14. - 18. 5. 2018 METALLOOBRABOTKA,pavilon 1, stánek 1D11 Moskva (Rusko) TROS
15. - 18. 5. 2018 FOR INDUSTRY, hala 3, stánek B16 Praha (Česká republika) TAJMAC-ZPS
21. - 25. 5. 2018 SAJAM TEHNIKE Bělehrad (Srbsko) TOS Mašine (Protostim)
22. - 25. 5. 2018 MSV, hala M2, stánek 16 Nitra (Slovensko) TAJMAC-ZPS
5. - 8. 6. 2018 MACH-TOOL, pavilon 3A, stánek 27 Poznaň (Polsko) TAJMAC-ZPS
16. 6. 2018 Den otevřených dveří Zlín (Česká republika) TAJMAC-ZPS
10. - 15. 9. 2018 IMTS Chicago (USA) ZPS America
18. - 22. 9. 2018 AMB, hala 4, stánek B34 Stuttgart (Německo) TAJMAC-ZPS
1. - 5. 10. 2018 MSV , pavilon P, stánek 043 Brno (Česká republika) TAJMAC-ZPS
2. - 4. 10. 2018 TOOLEX, pavilon A, stánek 332 Sosnowiec (Polsko) TAJMAC-ZPS
Co se děje nového

Novinky z TAJMAC-ZPS

Projekty řešené s využitím dotace z ESF ČR

loga-eu

Ke stažení

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)