Tajmac logo
×

Na vlně Průmyslu 4.0

Průmysl 4.0, nazývaný též čtvrtá průmyslová revoluce, je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby.

Digitalizace a dostupnost informací mají v průmyslu stále větší význam a počet zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. Propojení s počítačovou sítí roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě. Odhaduje se, že počet nových strojů a přístrojů připojených k internetu celosvětově narůstá rychlostí 160 připojení/s a technologie Průmyslu 4.0. představují téměř 1/3 celkových investic.

Navázání spojení, shromažďování a analýza dat umožňují nový způsob spolupráce mezi lidmi, mezi lidmi a stroji i mezi stroji samotnými. Stroje provádějí vlastní monitorování a analýzu a rovněž optimalizují provozní podmínky a výrobu. To se projevuje vyšší účinností a produktivitou.

I ve skupině TAJMAC se snažíme zachytit současné trendy technického pokroku a využít nabízené příležitosti. Technici TAJMAC‑ZPS intenzivně vyvíjejí univerzální opci ke strojům s označením Industry 4.0. Tato opce umožňuje snadnou integraci strojů do tzv. chytrých továren. Přes univerzální průmyslové rozhraní OPC UA lze do stroje nahrávat potřebná data pro výrobu nebo ze stroje získávat informace o průběhu výroby nebo jeho provozním zatížení. Získaná data mohou být následně použita pro komunikaci s ERP nebo MES systémy.

Na Zákaznických dnech 2019 byla možnost tuto opci zhlédnout a vyzkoušet. Opce Industry 4.0 byla instalována na exponátu MCFV 1060i s automatickým výměníkem palet. Zájemci se mohli seznámit se 3 aplikacemi. První z nich nabídla sledování provozního stavu stroje pomocí webového klienta, dostupná všem na mobilních telefonech nebo tabletech. Druhá funkcionalita předvedla dialog obsluhy se strojem, který je důležitý především pro identifikaci provozních stavů stroje a jeho ztrátových časů. Tato funkcionalita byla vyvinuta pro nasazení ve vlastní výrobě. Třetí aplikací pak byla ukázka sběru dat potřebných pro condition monitoring stroje a následnou prediktivní údržbu.

To vše je součástí robotické buňky, která vznikla ve spolupráci s firmou ABB. Hlavním komponentem buňky je vertikální frézovací centrum MCVF 1060i s automatickou výměnou palet. Palety jsou plně energizované jak ve výměníku, tak i v pracovním prostoru stroje. Ke stroji je integrovaná robotická buňka ABB Flexloader FP800 s optickým rozpoznáváním tvaru součástí a funkcionalitou Bind Picking. Robot bude obsluhovat rozdílné upínače obrobků na dvou paletách. Robotická buňka je vyvíjena a doporučována pro zákazníky se sériovou a velkosériovou výrobou.

Myšlenky hnutí Průmyslu 4.0 jsou centrem zájmu dalšího vývoje. Kromě nepřetržitého zdokonalování opce Industry 4.0 tým odborníků pracuje na realizaci inteligentní výrobní buňky pro kusovou a malosériovou výrobu. Pilotní nasazení této buňky je plánováno ve vlastní výrobě.

Koncept Průmyslu 4.0 je dlouhodobým procesem a rychlost prosazení závisí na vývoji v oblasti digitálních technologií. O tom, že se jedná o správný směr, svědčí fakt, že v současnosti bylo prodáno již 18 vícevřetenových soustružnických automatů MORI‑SAY s opcí Industry 4.0 zákazníkům do Itálie a USA.

Ing. Martin Machálka, technický ředitel TAJMAC-ZPS, a.s.
www.tajmac-zps.cz

Dotazník spokojenosti zákazníka
Základní údaje
Vaše hodnocení
Technické parametry stroje

Jak jste spokojeni s technickými parametry stroje? *

Důležitost tohoto kritéria

Poměr "cena/užitná hodnota" produktu

Jak jste spokojen s poměrem "cena/užitná hodnota"?: *

Důležitost tohoto kritéria

Rychlost a kompletnost servisních služeb

Jak jste spokojen s rychlostí a kompletností servisních služeb?: *

Důležitost tohoto kritéria

Sortiment nabízených výrobků, služeb

Jak jste spokojen se sortimentem nabízených výrobků (služeb)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Přístup výrobce (prodejce)

Jak jste spokojen s přístupem výrobce (prodejce)?: *

Důležitost tohoto kritéria

Reakce na Vaše požadavky a připomínky

Jak jste spokojen s reakcí na Vaše požadavky a připomínky?: *

Důležitost tohoto kritéria

Ostatní
Vysvětlivky

Údaje označené * jsou povinné.
Hodnocení spokojenosti: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= rozhodně ano, 5 = rozhodně ne)
Důležitost kritéria: vyberte hodnotu ze stupnice 1 - 5 (1= nejnižší váha, 5 = nejvyšší váha)