• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Předání renovované vrtačky zástupcům SPŠP-COP Zlín

V předvánočním období loňského roku se uskutečnilo příjemné setkání v prostorách firmy TAJMAC-ZPS za přítomnosti generálního ředitele pana Michele Taiariola a vedoucí personálního odboru Ing. Jany Šatánkové. Ze Střední průmyslové školy polytechnické byli přítomni ředitel školy Ing. Bc. Jiří Charvát a zástupkyně ředitele pro praktické vyučování paní Petra Entová.

Předání vrtačky SPŠP-COP 2016 (img9929)
Předání vrtačky SPŠP-COP 2016 (img9931v)
Předání vrtačky SPŠP-COP 2016 (img9936)
Předání vrtačky SPŠP-COP 2016 (img9944)

 

Účelem setkání bylo převzetí vícevřetenové vrtačky, na které nám firma v uplynulém roce provedla na vlastní náklady generální opravu. Je to dárek hlavně pro žáky školy, jejž budou v hojné míře využívat ve výuce odborného výcviku. Celková hodnota této opravy činila 290 400,- Kč. Hlavní zásluhu na provedení opravy měl výrobní ředitel divize Automaty pan Carlo Rota a technický manager divize Automaty Ing. Antonín Mlčoch. Poděkování samozřejmě patří všem pracovníkům těchto divizí, kteří se na této opravě podíleli.

Na setkání se hovořilo o další vzájemné spolupráci. Ze strany firmy TAJMAC-ZPS se jedná o další generálku stroje v letošním roce, nákup montérek žákům prvních ročníků a nemalá prospěchová stipendia. Předání těchto stipendií v únoru 2017 bude spojeno i s výběrem žáků prvních ročníků do dalšího stipendijního programu a následné praxi ve firmě.

Doufáme, že tato spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a povede k získání nových žáků školy a nových pracovníků firmy.

Zároveň děkujeme zaměstnancům firmy za vstřícný přístup k našim žákům v rámci odborného výcviku, což se odráží na spokojenosti žáků s prací ve firmě. Do nového roku přejeme všem pevné zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
Bc. Petr Málek, vedoucí učitel OV