• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Slavnostní předávání: společnost TAJMAC-ZPS darovala škole měřící stroj

Souřadnicový měřicí stroj s příslušenstvím v celkové hodnotě dosahující dvou milionů korun věnovala firma TAJMAC–ZPS Střední průmyslové škole polytechnické COP Zlín. Slavnostní předání stroje proběhlo dne 24.9.2015 za účasti p. Micheleho Williama Taiariola, p. Jiřího Charváta – ředitele školy, p. Petra Navrátila – krajského radního, přímo v prostorách školy.
"Naši žáci mohou po absolvování studia bez potíží a zcela plynule přejít do výroby a nemají problém s uplatněním. Jestliže se dnes všude zdůrazňuje, jak potřebné je propojení firem se školami, myslím, že v tomto směru můžeme jít příkladem," řekl ředitel školy Jiří Charvát.
"Když dobře funguje trojúhelník ŠKOLA – ZŘIZOVATEL – FIRMA, tak jako v tomto případě, je to výhra pro celý region a pro rozvoj pracovních příležitostí," řekl krajský radní Petr Navrátil.
O darování měřícího stroje informovali mimo jiné Zlínský deník, webové stránky Zlínského kraje, nebo regionální vysílání ČT. Zájem médií o tento dar věnovaný naší společností škole, vypovídá o jedinečnosti výše hodnoty předávaného stroje. Naše společnost je také uváděna jako vzor spolupráce firmy se školou.

Bc. Ivana Lukašíková
Vedoucí personálního oddělení

 	Předávání měřiciho stroje SPŠP - COP Zlín - 24.9.2015(2134)
Předávání měřiciho stroje SPŠP - COP Zlín - 24.9.2015 (2094)
 	Předávání měřiciho stroje SPŠP - COP Zlín - 24.9.2015(2111)
Předávání měřiciho stroje SPŠP - COP Zlín - 24.9.2015 (2150)