• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Vícevřetenové soustružnické automaty

MORI-SAY 620AC MORI-SAY 620AC
Tradiční šestivřetenový soustružnický vačkový automat MORI-SAY 620AC je určen pro hromadnou a sériovou výrobu přesných součástí z tyčového materiálu. Charakteristikou koncepce je vysoká přesnost a tuhost při obrábění na šesti vřetenech se šesti nezávislými podélnými suporty, šesti příčnými suporty a čtyřmi křížovými suporty. Stroj umožňuje použití různých typů automatických nakladačů a automatických zásobníků materiálu.
MORI-SAY 632AC MORI-SAY 632AC, 642AC
MORI-SAY 632AC je inovovaný šestivřetenový automat srovnatelný s ostatními vačkovými stroji stejné velikosti pro obrábění tyčí nabízenými na trhu. Bez zásahu do koncepce stroje byla provedena významná zlepšení konstrukčního charakteru s důrazem na rozšíření technologických možností stroje.
MORI-SAY 667AC MORI-SAY 657AC, 667AC
Nový vícevřetenový soustružnický automat koncepčně shodný s řadou automatů TAJMAC-ZPS. Je určen pro hromadnou a sériovou výrobu přesných součástí z tyčového materiálu. Stroj je vyráběn jako plně mechanický s regulačním posuvovým a vřetenovým motorem řízeným programovatelným automatem. Stroj může vyrábět i dvě různé součásti a pracovat jako dvakrát třívřetenový.
MORI-SAY 832AC MORI-SAY 832AC, 842AC
Nejúspěšnější představitel současné generace vačkových vícevřetenových automatů vyráběných v TAJMAC-ZPS. Je určen pro hromadnou a sériovou výrobu přesných součástí z tyčového materiálu. Charakteristikou koncepce je vysoká přesnost a tuhost při obrábění.
MORI-SAY TMZ518CNC MORI-SAY TMZ518CNC PENTA
Nový pětivřetenový soustružnický automat ucelené koncepce CNC stroje s integrovaným automatickým zásobníkem, třískovým hospodářstvím, vysokotlakým agregátem, filtrací a chlazení řezného oleje. Inovativní design umožňuje instalaci stroje a všech jeho systémů v kratším čase, a to také díky elektrické skříni integrované do základny stroje. Velký pracovní prostor umožňuje snadný přístup pro obsluhu a pro seřizování. Přispívá k tomu i rychlovýměnný nástrojový systém VDI. Hotové dílce a konce tyčí jsou shromažďovány ve dvou různých nádobách v zadní části stroje.
MORI-SAY TMZ642CNC-ng MORI-SAY TMZ642CNC
Pokrokové technické řešení vyvinuté našimi konstruktéry dovoluje u tohoto vícevřetenového automatu nezávislé řízení otáček každého vřetena a přesné rozdělení výkonu na každý AC pohon vřetena v návaznosti na podmínky obrábění. Současně absolutní nezávislost každého vřetena umožňuje využít jakýkoliv způsob obrábění, včetně operací vyžadující zastavení a orientaci vřeten, což vytváří z TMZ642CNC skutečně multifunkční obráběcí centrum.
MORI-SAY TMZ842CNC MORI-SAY TMZ842CNC
Tento osmivřetenový soustružnický automat je určen pro hromadnou a sériovou výrobu dílců až do průměru 42 mm. Výchozím materiálem pro obrábění je tyčový materiál, odlitky nebo výkovky. Hlavními produkty, které jsou produkovány na těchto strojích jsou převážně rotační součásti pro automobilový průmysl. Další oblasti využití tohoto stroje jsou jednotlivé části ložisek, ventily, komponenty pro letecký průmysl, a další.
MORI-SAY TMZ867CNC MORI-SAY TMZ867CNC
Osmivřetenový soustružnický automat představuje soustružnický stroj s horizontální osou otáčení vřetenového bubnu. Stroj umožňuje automatické, vysoce produktivní a komplexní obrábění převážně rotačních součástí z tyčového materiálu i z polotovarů jako jsou přesné odlitky a výkovky. Stroj spojuje výhody vysoké produktivity vačkových vícevřetenových automatů a komplexního obrábění součástí na standardních soustružnických obráběcích centrech při minimalizaci nároků na zastavěnou plochu. Stroj výrazným způsobem rozšiřuje technologické možnosti obrábění. Po dodatečné montáži zvláštního příslušenství může stroj vyrábět i dvě různé jednoduché součásti - pracuje jako dvakrát čtyřvřetenový.