• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Vertikální obráběcí centra

MCFV1060 MCFV 1060
Produkční vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 pokrývá celou škálu technologií od silového po vysokorychlostní obrábění. Stroj je tvořen dvěma stacionárními odlitky – základnou a na ní upevněným stojanem. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy.
MCFV1260 MCFV 1260
Vertikální obráběcí centrum MCFV 1260 je vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění v osách X, Y, Z. Funkce stroje jsou řízeny CNC řídícím systémem, který umožňuje obrábění i prostorově složitých tvarů, kdy nástroj sleduje dráhu vzniklou jako výstup z 3D CAD programu. Stroj je vybaven elektronickou kompenzací teplotních dilatací.
MCFV1680 MCFV 1680
Vertikální obráběcí centrum MCFV 1680 je vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění. Pracovní stůl, jehož horní plocha slouží pro upnutí obrobku, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru (osa Z) po vedení na stojanu. Všechna vedení jsou tvořena lineárními vedeními s valivými jednotkami.
MCFV2080 MCFV 2080
Vertikální obráběcí centrum MCFV 2080 je vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění. Pracovní stůl, jehož horní plocha slouží pro upnutí obrobku, se pohybuje v podélném směru (osa X) po vedení na křížovém suportu. Křížový suport se pohybuje po vedení na základně v příčném směru (osa Y). Vřeteník se pohybuje ve vertikálním směru (osa Z) po vedení na stojanu. Všechny pohyby stroje jsou realizovány prostřednictvím lineárního vedení s valivými elementy.