• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Projekty řešené s využitím dotace z ESF ČR

Loga ESF

Lidské zdroje a zaměstnanost

 
Projekt: Kvalifikovaní zaměstnanci
Program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Realizace projektu: 2011 – 2012
Dotace: 220 tis. Kč
Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnaců.
 
Projekt: Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00057
Harmonogram realizace: 1. února 2014 – 31. ledna 2015
Společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se zapojila do projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji".
Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.
Obsahem projektu je získat odbornou praxi pro uchazeče v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR Zlínského kraje do 30 let věku, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, kteří postrádají pracovní zkušenosti nebo mají jen min. pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání.
 

Investice a rozvoj

TAJMAC-ZPS, a.s. soustavně pracuje na svých procesech v rámci jejich rozvoje a inovací. Aktivně využívá dotačních Evropských fondů.
 
Projekt: Konkurenceschopná výroba obráběcích strojů
Program: Operační program podnikání a inovace
Druh projektu: Pořízení nových technologií
Realizace projektu: 2008 – 2011
Dotace: 15 941 tis. Kč
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti výroby komponentů obráběcích strojů zavedením nových inovovaných technologií výrobního procesu. Projekt byl úspěšně dokončen.
 
Projekt: Rozvoj výzkumně vývojové základny pro produktovou řadu vícevřetenových automatů TAJMAC-ZPS, a.s.
Program: Potenciál – Výzva III- prodloužení
Druh projektu: Rozšíření kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
Realizace projektu: 2012 – 2014
Uznané náklady projektu: 25 803 tis. Kč
Dotace: 10 321 tis. Kč
Cílem projektu je rozšíření kapacit zkušebny, a prototypových dílen pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.
 
Projekt: Zvýšení efektivnosti procesu výroby stroje oceněného porotou soutěže Česká hlava
Program: Inovace – Inovační projekt
Druh projektu: Zvýšení inovační výkonnosti podniků
Realizace: 6/2015 – 11/2017
Uznané náklady projektu: 243 089 tis. Kč
Udělená dotace: 50 225 tis. Kč
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti výroby komponentů pro stroje řady TMZ, a to zavedením nových inovovaných technologií výrobního procesu.
 

Výzkum a vývoj

Společnost TAJMAC-ZPS a.s. neustále pracuje v oblasti výzkumu a vývoje ve zdokonalování svých výrobků ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy.
 
Projekt: Vývoj řady CNC šestivřetenových automatů
Program: EUREKA
Realizace projektu: 2003 – 2006
Uznané náklady projektu: 52 289 tis. Kč
Udělená dotace: 13 072 tis. Kč
Projekt byl úspěšně dokončen a obhájen. Na projektu spolupracoval Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci.
 
Projekt: Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Program: POKROK
Realizace: 2004 – 2006
Uznané náklady projektu: 35 079 tis. Kč
Udělená dotace: 13 213 tis. Kč
Projekt byl zaměřen na vývoj horizontálního obráběcího centra s rozměrem palety 500 x 500 mm. Na projektu spolupracovalo ČVUT fakulta strojní v Praze. Projekt byl úspěšně dokončen a obhájen.
 
Projekt: Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů
Program: TRVALÁ PROSPERITA
Realizace: 2007 – 2010
Uznané náklady projektu: 84 550 tis. Kč
Udělená dotace: 26 731 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje byl zaměřen na výzkum a použití netradičních materiálů ve stavbě obráběcích strojů. Na projektu se aktivně podílel spoluřešitel Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci a ČVUT Praha. Projekt byl dokončen a obhájen.
 
Projekt: Seismicky vyvážený obráběcí stroj
Program: IMPULS
Realizace: 2008 – 2010
Uznané náklady projektu: 59 760 tis. Kč
Udělená dotace: 11 328 tis. Kč
Projekt byl zaměřen na vývoj horizontálního stroje s použitím plovoucího principu pohybu os stroje s využitím aktivního tlumení vibrací. Projekt byl realizován ve spolupráci s ČVUT fakultou strojní v Praze. Projekt byl završen stavbou dvou prototypů strojů a byl úspěšně obhájen.
 
Projekt: Vysocevýkonný obráběcí stroj pro komplexní obrábění
Program: TIP
Realizace: 2009 – 2011
Uznané náklady projektu: 59 370 tis. Kč
Udělená dotace: 20 600 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na vývoj šestivřetenového soustružníckého automatu určeného pro komplexní obrábění součástí s použitím řízení až 51 os. V rámci výzkumu jsou na stroji použity netradiční kompozitní materiály pro pohon vřeten. Na projektu v rámci výzkumu mechatroniky se podílel Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci. Projekt byl ukončen stavbou dvou protypů strojů a byl úspěšně obhájen.
 
Projekt: Multifunkční obráběcí stroj
Program: TIP
Realizace: 2011 – 2013
Uznané náklady projektu: 63 994 tis. Kč
Udělená dotace: 22 204 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na vývoj prototypu multifunkčního obráběcího stroje. Obráběcí stroj je určen pro komplexní obrábění. Na vývoji stroje a periferních zařízeních se podílí Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci. Projekt byl ukončen stavbou prototypu multifunkčního obráběcího centra a byl úspěšně obhájen.
 
Projekt: Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů
Program: TIP
Realizace: 2011 – 2013
Uznané náklady projektu: 7 970 tis. Kč
Udělená dotace: 3 985 tis. Kč
Nositelem projektu je České vysoké učení v Praze fakulta strojní. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti úspor energií u obráběcích strojů. Projekt byl ukončen a na závěrečném oponentním řízení obhájen.
 
Projekt: Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů
Program: ALFA
Realizace: 2012 – 2014
Udělená dotace: 5 570 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na oblast kompenzace nepříznivých dynamických účinků obráběcích strojů. Na projektu se aktivně podílí spoluřešitel České vysoké učení v Praze fakulta strojní.
 
Projekt: Modulární řada multifunkčních obráběcích strojů
Program: TIP
Realizace: 2012 – 2014
Udělená dotace: 13 745 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na vývoj modulární řady obráběcích strojů. Na vývoji stroje a periferních zařízeních se podílel VÚTS, a.s. v Liberci. Projekt byl ukončen a na závěrečném oponentním řízení obhájen.
 
Projekt: Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika
Program: ALFA
Realizace: 2012 – 2019
Udělená dotace: 220 840 tis. Kč
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků, nástrojů a řešení pro zvyšování hlavních užitných vlatností obráběcích a tvářecích strojů. TAJMAC-ZPS, a.s. se na projektu podílí v rámci konsorcia, jehož členy jsou také ČVUT v Praze, TOS VARNSDORF, TOS KUŘIM, a.s., TOSHULIN, a.s, KOVOSVIT MAS, a.s a další.
 
Projekt: Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje
Program: ALFA
Realizace: 7/2014 – 6/2017
Udělená dotace: 9 103 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje zaměřený na oblast prediktivního systému pro tepelnou kompenzaci velmi přesných obráběcích strojů. Na projektu se aktivně podílí spoluřešitelé Intemac Solution, s.r.o. a Sobriety s.r.o.
 
Projekt: Efektivní stavba obráběcích strojů
Program: ALFA
Realizace: 7/2014 – 12/2017
Udělená dotace: 10 382 tis. Kč
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj obecné metodiky pro efektivní stavbu obráběcích strojů v etapách montáže a předávacích zkoušek s využitím nových progresivních technologií. Nositelem projektu je Vysoké učení technické v Brně , Fakulta strojního inženýrství. Na projektu se dále podílí spoluřešitelé Intemac Solution, s.r.o., TOSHULIN, a. s., TOS Kuřim-OS, a. s., ŠKODA MACHINE TOOL, a. s.
 
Projekt: Pokrokové obráběcí stroje s nízkou emisí hluku a vibrací
Program: EPSILON
Realizace: 07/2014 – 06/2017
Udělená dotace: 7 879 tis. Kč
Projekt výzkumu a vývoje zaměřený na oblast snížení emise hluku a vibrací u obráběcích strojů. Na projektu se aktivně podílí spoluřešitel VÚTS, a. s. Liberec.
 

Zaměstnanost

 
Projekt: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Školení realizovaná v rámci projektu:
Školení EPLAN Experience č. dohody: ZLA-MN-114/2017
Vedoucí provozu -mistr/mistrová č. dohody: ZLA-MN-113/2017
Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce - obchodní AJ1 č. dohody:
Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce - obchodní AJ2 č. dohody:
Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce - technická AJ1 č. dohody:
Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce - technická AJ2 č. dohody:
Odborná jazyková výuka v ruském jazyce č. dohody:
Odborná jazyková výuka v německém jazyce č. dohody:

Logo OPZ