• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

TAJMAC-ZPS partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání

logo RPTV

Naše společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se zapojila do projektu "Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015". Tuto celoroční kampaň pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a za cíl si klade přiblížit veřejnosti perspektivu technického vzdělávání a vysokou míru uplatnitelnosti absolventů technických oborů v podnikatelské sféře.

GALAVEČER k 15. výročí založení společnosti TAJMAC-ZPS

Galavečer TAJMAC-ZPS 2015 (5261)

Dne 19. 6. 2015 se v Kongresovém centru ve Zlíně uskutečnil GALAVEČER k 15. výročí založení společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. Slavnostní a lehce uvolněná nálada se nesla celým večerem, který zahájil koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením pana dirigenta Waltera Atanassiho. Během koncertu vystoupilo šest sólistů z různých koutů světa: Ian Storey (Velká Británie) – tenor, George Andguladze (Itálie) – bariton, Ester Pavlů (Česká republika) - mezzosoprán, Mauro Maur (Itálie) – trubka, Francoise de Clossey (Kanada) – klavír a Mike Terrana (USA) – bubny.

Zákaznické dny/Customer Days 2015 – 15 let firmy TAJMAC-ZPS

 Zákaznické dny 2015 (IMG_0199)

Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS proběhly letos ve dnech 23. a 24. dubna a byly věnovány 15. výročí založení společnosti. Přípravy probíhaly na všech úrovních, snahou bylo také dokončit do zahájení ZD maximum z dlouhodobě plánovaných probíhajících investic. Mimo jiné vznikla nová parkovací místa u haly II. a největší viditelnou změnu doznala hala III. kde prostory montáže divize Automaty prošly kompletní rekonstrukcí. Zájem dodavatelských firem prezentovat se se svými výrobky či službami byl značný.

Změna v adrese společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.

Vážení obchodní partneři,
oznamujeme Vám tímto, že Obchodní rejstřík ztotožnil PSČ u sídla společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. s údaji zapsanými v registru územní identifikace adres a nemovitostí, tedy došlo k výmazu užívaného PSČ 764 87, které bylo naší společnosti přiděleno Českou poštou a bylo nově zapsáno PSČ 763 02 v souladu s údaji ve výše uvedeném registru. Dále se třída 3. května uvádí s malým "t". Všechny ostatní identifikační údaje společnosti zůstávají beze změny. Nová korespondenční a fakturační adresa je:

TAJMAC-ZPS, a.s.
třída 3. května 1180
763 02 Zlín, Malenovice

Žádáme Vás, abyste novou adresu uváděli na veškerých dokumentech týkajících se naší společnosti.
Děkujeme Vám za pochopení a respektování výše uvedené změny.

Syndikovat obsah