• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Multifunkční víceosá obráběcí centra

MCG 1000 5XT Multifunkční obráběcí centrum MCG 1000 5XT
MCG 1000 5XT je multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry, umožňující komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků, kombinovaných tvarů jak v pětiosém frézování, tak v plnohodnotných soustružnických operacích. Centrum umožňuje provádět frézovací operace v pěti osách, a to ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a rotační ose C - sklopně otočný stůl s vestavným momentovým motorem umožňující operace soustružení a sklopné ose B - sklopně otočný stůl s vestavnými momentovými motory.
MCV 2318 Multifunkční obráběcí centrum MCV 2318
Portálové obráběcí centrum MCV 2318 je představitelem řady multiprofesních obráběcích center z produkce TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, které je svými parametry předurčeno nejen k obrábění rozměrných a tvarově složitých dílců v oborech klasického strojírenství ale i v průmyslu automobilovém, plastikářském a lisařském. Díky možnosti obrábění až v šesti osách se současnou možností soustružení také v náročných oblastech energetiky a letectví.
TM1250 Multifunkční obráběcí centra TURNMILL 1250, 2000
TURNMILL 1250 a 2000 představují originální řešení nové generace multiprofesního obráběcího centra. Jsou určeny pro komplexní obrábění rozměrných, tvarově a technologicky náročných, těžko obrobitelných dílců a vysokou hmotností a z velmi rozdílných materiálů, které vyžadují kombinaci technologických operací z oblasti výkonového frézování a soustružení, případně broušení.
Soustružnické a frézovací obráběcí centrum typu horní gantry má v základním provedení čtyři řízené osy: osu X (podélný pojezd příčníku), osu Y (příčný pojezd saní), osu Z (svislý pojezd smykadla) a osu C (rotační osa upínací desky). Otočná frézovací hlava s kývavým pohybem v ose B rozšiřuje počet řízených os na 5. Stroje mohou být v 3, 4, 5osém provedení řízených os.