• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Kvalita

Hlavním cílem společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. je splnění všech požadavků zákazníka. Vysoká technická úroveň všech výrobků společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. byla potvrzena udělením certifikátu kvality v roce 2010 certifikační společností TÜV SÜD Czech. s.r.o.

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality podle požadavku mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 (nebo v originále EN ISO 9001:2008) v oblasti vývoje, výroby, prodeje a poskytování služeb tak, aby byla neustále zvyšována jeho efektivnost a účinnost s cílem dosáhnou užitku pro obě zainteresované strany.

Vedení společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. se aktivně zapojuje do vytváření a udržení efektivního systému managementu kvality. Současně vedení společnosti od všech zaměstnanců vyžaduje profesionální a odbornou připravenost při kontaktu se zákazníky.

Strategie kvality