• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Historie společnosti v datech

1903 ve firmě Baťa byla založena první strojnická dílna na výrobu náhradních dílů:
- mistr, 6 dělníků, 2 učni
- hoblovací stroj, malý shaping, soustruh, vrtačka, transmisní pohon
1905 vyroben první obuvnický stroj
1924 vlastní budova – 54 dělníků, 6 konstruktérů
1926 nákup strojů s vlastními elektromotory
1935 strojírna má 150 konstruktérů
1936 koncern Baťa zakládá dceřinou akciovou společnost MAS
první kovoobráběcí stroje
1935-37 výstavba slévárny
1939 zahájena výstavba závodu na výrobu obráběcích strojů v Sezimově Ústí
1949 zahájení výroby v I. hale ve Zlíně, Malenovicích
1950 po znárodnění fy Baťa vzniká samostatný podnik Závody přesného strojírenství (ZPS) se čtyřmi tisíci zaměstnanci
1951 první revolverový soustruh
1955 první vícevřetenový automat
1964 v ZPS vyroben první NC obráběcí stroj v Československu
1972 v ZPS vyrobeno první NC obráběcí centrum v Československu
1980 první CNC obráběcí stroj
1982 zahájen provoz v nové slévárně šedé litiny
1989 "Sametová revoluce" v ČR
1990 únor – podpis dohody mezi TAJMAC-MTM S.p.A. a ZPS, a. s.
1992 privatizace státní akciové společnosti ZPS
první centrum pro USA
1993 dokončen transformační proces,
nové organizační uspořádání ZPS, a. s.
1994 ZPS, a. s. největší evropský exportér obráběcích center do USA
1995 ZPS, a. s. největší výrobce soustruhů v ČR
1996 10. místo v soutěži Českých 100 nejlepších
konsolidace marketingově řízené SKUPINY ZPS
1997 prvních 1000 center v USA
ZPS, a. s. 34. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů
2000 první obráběcí centrum s lineárními pohony
společnost se umístila na 102. místě v rámci světového žebříčku a na 1. místě v ČR
6/2000 firmu přebírá nový majitel – TAJMAC-MTM S.p.A. a její název se mění na TAJMAC-ZPS, a.s.
2000 společnost se umístila na 121. místě v rámci světového žebříčku prodeje OS a na 1. místě v ČR
2001 první CNC vícevřetenový automat
proces restrukturalizace a významných investic
2002 překonání celosvětové recese
výrazné inovace výrobního sortimentu
první multiprofesní obráběcí centrum
2003 první pětiosé obráběcí centrum
změna organizační struktury společnosti na divize, změny v orgánech společnosti
2004 zahájení prací na nových projektech Negri Bossi a Manurhin
2005 6. místo v projektu Top 10 firem Zlínského kraje v kategorii Top 10 nejatraktivnějších zaměstnavatelů
2006 první úspěšné instalace CNC dlouhotočných automatů MANURHIN KM'X v České republice
TAJMAC-ZPS, a.s. vyhlášen společností INA - Schaeffler "Nejlepším dodavatelem soustružnických automatů za rok 2005"
ZPS-TRANSPORT, a.s. se stává dceřinou společností TAJMAC-ZPS, a.s.
2007 MANURHIN K’MX Sarl. – plnohodnotná dceřiná společnost
2008 92. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů
2009 1. místo, hlavní cena za technologii na veletrhu FOR INDUSTRY v Praze - stroj H40A Trend
2. místo v 1. ročníku soutěže "Inovační firma Zlínského kraje"
88. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů
2011 cena GRAND PRIX veletrhu FOR INDUSTRY v Praze za dlouhotočný automat MANURHIN K'MX 532 TREND
2012 uděleno čestné uznání pro portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318 v kategorii „Nejlepší inovační exponát – komerční produkt“ na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
2013 mimořádná cena odborné poroty Česká hlava za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu
2014 hospodářsky nejúspěšnější rok od krize v roce 2009
rozšíření spolupráce s odbornými školami
2015 zlatá medaile na 57. MSV Brno za nejlepší inovační exponát pro technologie a techniku konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření a metod rapid prototyping pro Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K'MX 816 CLEVER (ceny udělují vyhlašovatelé soutěže Svaz průmyslu a dopravy ČR a Vysoké učení technické Brno)
2016 zlatá medaile na 58. IMT/MSV Brno za multifunkční portálové obráběcí centrum MCG 1000 5XT v kategorii Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
dilna-1920.jpg
fqh50-1972.jpg
automat-1951.jpg
fk50-1958.jpg
r5.jpg
fh1-1935.jpg