• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Zlatá medaile pro MANURHIN K'MX 816 CLEVER na MSV Brno 2015

Zlatou medaili za nejlepší inovační exponát pro technologie a techniku konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření a metod rapid prototyping na MSV Brno 2015 získal Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K'MX 816 CLEVER.

Zlatá medaile MSV2015
Manurhin K'MX 816 CLEVER - zlatá medaile MSV 2015

Zlaté medaile za nejlepší exponáty letošního 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byly předány v pondělí 14.9.2015 večer v rámci slavnostního zahájení veletrhu. Ceny udělili vyhlašovatelé soutěže Svaz průmyslu a dopravy ČR a Vysoké učení technické Brno.
Zde můžete sledovat video ze slavnostního předávání Zlaté medaile.

Obchodní zástupce divize MANURHIN, pan Michal Sýkora, popisuje přednosti tohoto stroje následovně:

Čím je tento stroj výjimečný?
"Stroj Manurhin K’MX 816 CLEVER je výjimečný už tím, že na vývoji spolupracovali naši konstruktéři s konstruktéry z Německa, Itálie, Holandska a Francie. Je to nejproduktivnější a nejsložitější CNC dlouhotočný automat, který jsme doposud v TAJMAC-ZPS vyvinuli, a myslím si, že se nám povedl nejen technicky, ale i designově."

V čem spočívá jeho produktivita?
"Díky své konstrukci osmi řízených lineárních os na třech nezávislých nástrojových suportech a dvou nezávislých vřetenech s 12 000 otáčkami, které jsou navíc doplněny rotačními C-osami, dokáže stroj Manurhin K’MX 816 CLEVER pracovat až čtyřmi nástroji současně, čímž se rapidně zkrátí čas obrábění. Tento stroj je určen pro produktivní obrábění součástí z tyčového materiálu o max. Ø 16 nebo 20mm."

Jaké možnosti tedy poskytne tento stroj potencionálním zákazníkům?
"Díky dvěma nezávislým nástrojovým suportům může stroj u vodícího pouzdra současně soustružit dvěma noži, případně souběžně kolmo vrtat nebo frézovat paralelní plochy a vícehrany. Dále může využít vysoký počet nástrojových poloh, kterých je 32, kdy na obou nezávislých deskách jsou 4 rotační polohy a 6 poloh pro nožové nástroje. Na dalším nezávislém osovém nástrojovém suportu jsou 3 polohy rotační a 3 polohy pro pevné osové nástroje proti vodícímu pouzdru, a stejná konfigurace je i na straně proti sekundárnímu vřetenu."