• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

TAJMAC-ZPS partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání

Naše společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se zapojila do projektu "Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015". Tuto celoroční kampaň pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a za cíl si klade přiblížit veřejnosti perspektivu technického vzdělávání a vysokou míru uplatnitelnosti absolventů technických oborů v podnikatelské sféře.
Více informací o projektu

logo RPTV