• Čeština
  • English
  • Русский

Poděkování společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. za spolupráci s týmem CTU CarTech z ČVUT

Naše společnost TAJMAC-ZPS, a.s. získala oficiální poděkování za podporu studentského projektu CTU CarTech v seriálu Formula Student/SAEv sezoně 2013. Díky naší podpoře se podařilo sestrojit jubilejní pátý monopost, který svými výsledky překonal úspěšné předchůdce. Tým CTU CarTech z ČVUT získal celkově 17. místo ve světovém žebříčku 503 týmů. Poděkování patří převážně Ing. Zbožínkovi, p. Rajtarovi, technickému a výrobnímu úseku z naší společnosti, kteří se na spolupráci s týmem CTU CarTech aktivně podíleli.

Formula SAE je soutěž studentů inženýrských škol, která vznikla v 80. letech minulého století. Od roku 1998 se do soutěže mohou zapojit také studenti evropských inženýrských škol pod názvem Formula Student. V současné době v seriálu Formula Student/SAE soutěží více než 470 univerzitních týmů z celého světa. Jejich úkolem je navrhnout vůz, který bude nejlépe splňovat uvedené požadavky - musí disponovat velkým výkonem, musí být levný, spolehlivý, údržba musí být snadná.

Více informací naleznete na www.facebook.com/ctucartech a www.cartech.cvut.cz

ČVUT - poděkování