• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Nové pětiosé horizontální obráběcí centrum H 800

H 800 FIVE AXESSpolečnost TAJMAC-ZPS, a.s. představí na veletrhu MSV Brno 2013 nové pětiosé horizontální obráběcí centrum H 800.

Konstrukce celého stroje se vyznačuje vysokou tuhostí a tlumením které umožňuje absorpci vibrací vznikající při obrábění. Symetrická struktura skeletu spolu s elektronickými kompenzacemi teplotních dilatací vede k vysoké přesnosti stroje i při kolísání okolní teploty. U stroje jsou uplatněny prvky ecodesignu jako například možnost hibernace stroje, což vede k úspoře energií.

Rozjezdy lineárních os jsou v ose X (stojan) 1000 mm, v ose Y (vřeteník) 1050 mm a v ose Z (upínací plocha) 1000 mm. Odměřování polohy je přímé pomocí optických pravítek. Osa Y je vybavena pneumatickým nadlehčováním a jako opce může být pohon zdvojen (2 motory a 2 kuličkové šrouby).

Centrum disponuje kolébkou, jejíž pohyb v ose A se provádí dvojicí šnekových soukolí s pohony v režimu master - slave . Osa C je poháněna prstencovým motorem s maximálními otáčkami 42 1/min. Maximální hmotnost obrobku je 1000 kg a maximální velikost obrobku je Ø800 x 800 mm. Kolébka může být osazena upínací deskou o průměru 800 mm, nebo paletou 630x630 mm. Stroj je možno vybavit výměníkem palet.

Vřeteno stroje může být v provedení s planetovou převodovkou s maximálními otáčkami do 8000 1/min nebo elektrovřetenem s maximálními otáčkami 18000 1/min.

Základní zásobník nástrojů má kapacitu 56, 76 nebo 96 nástrojů. Stroj může být osazen i velkokapacitním zásobníkem s 246 nástroji.

Centrum lze vybavit opcemi třískové hospodářství, středové chlazení, chlazení chladicí kapaliny, měřicí sondy, dálková diagnostika a vibrodiagnostika.

CNC řízení je k dispozici ve variantách Siemens S840D SL, Heidenhain iTNC530 HSCI nebo Fanuc F31i MB5.

Stroj je z hlediska technologického vysoce univerzální a produktivní. Uplatnění má u obrobků pro letecké, energetické, zbrojní a zdravotní odvětví. Je vhodný pro obecné obrábění a taktéž pro obrábění rychlostní a tvarové.

Ing. Stanislav Gerych, vedoucí konstrukce divize CNC