• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Nejvýkonnější dlouhotočný automat na trhu

K'MX 732 EVO TAJMAC-ZPS, a.s. představí letos na výstavách EMO Hannover a MSV Brno svůj nejnovější stroj – MANURHIN K’MX 732 EVO

Tento stroj zaujme konstrukčním řešením se sedmi lineárními osami a dvěma rotačními osami (na hlavním i vedlejším vřetenu). Osazen je řídícím systémem Fanuc 31i, dále motory a pohony Fanuc. Je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 32 mm a právě díky novému konstrukčnímu řešení může obrábět až čtyřmi nástroji současně.

Mezi všemi stroji MAHURHIN K´MX vyráběných ve Zlíně, vyniká motorem na hlavním vřetenu o výkonu 15/25 kW, díky němuž dosahuje vysoké produktivity při souběžném obrábění dvěma noži za extrémních řezných podmínek. Zároveň řeší problém ostatních dlouhotočných automatů na trhu, kdy bývá často nemožné na jednu třísku odebrat průměr o 20 a více milimetrů. Při výběru vhodných nástrojů (dostatečná délka břitu pro velký úběr) to právě stroj MAHURHIN K’MX 732 EVO dokáže, navíc dostatečně produktivně při zachování vysoké kvality povrchu. Abychom předešli prokluzu materiálu v kleštině vřetene při takto extrémních úběrech materiálu, byl zcela překonstruován upínací systém. Oproti běžným dlouhotočným automatům na trhu má MAHURHIN K’MX 732 EVO zesílené upínání garantované mohutným upínacím válcem. Zvýšené požadavky na tuhost celé sestavy zabezpečuje také mohutnější lineární vedení v oblasti hlavního vřeteníku.. Abychom předešli vibracím při extrémních řezných podmínkách, na rozdíl od běžně používaných kuličkových vedení je u stroje MAHURHIN K’MX 732 EVO posuv vozíků po lineárním vedení přenášen přes válečky.

Nástrojové suporty lze vybavit až třemi převodovkami pro rotační nástroje (dvěma pro radiální operace a jednou pro axiální operace). Jak u kolmých tak u osových nástrojů je převod mezi motorem a nástrojem řešen pomocí ozubených kol, což zabezpečuje vysoký kroutící moment a umožňuje u stroje tohoto typu, u dlouhotočného automatu, nezvykle výkonné frézování. Dva nezávislé nástrojové suporty na hlavním vřetenu umožňují nejen soustružení dvěma nástroji současně, ale i souběžné frézování paralelních ploch, čímž se opět výrazně zkracuje čas nutný k obrobení součásti.

Stroj se velmi úspěšně prodává v Německu. V Česku byl první stroj instalován v únoru 2013 ve firmě BRISK Tábor a.s.

Ing. Tomáš Dederle, ředitel divize MANURHIN