• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Italiano

Nové frézovací a soustružnické centrum typu horní gantry MCG 1000 5XT

Letos uplynulo již 15 let od doby, kdy byl v naší firmě zahájen vývoj prvního multifunkčního centra v České republice. Pokračovatelem celé řady těchto strojů je letošní novinka multifunkční frézovací a soustružnické centrum MCG 1000 5XT.
Představitel nové řady multifunkčních center MCG je frézovací a soustružnické obráběcí centrum typu horní gantry umožňující komplexní obrábění. Své využití najde u prostorově složitých a technologicky náročných obrobků kombinovaných tvarů jak při pětiosém frézování, tak v plnohodnotných soustružnických operacích poskytujících uživateli stroje nadstandardní výkon, přesnost a kvalitu povrchu.

A právě přesnost je u multifunkčních strojů kritickým parametrem, protože se jedná o kinematicky složité konstrukční struktury. Proto byla predikce pracovní přesnosti stroje provedena u MCG 1000 5XT pomocí matematických modelů, které umožňují virtuálně verifikovat vlastnosti navrhovaného stroje.

Při vývoji stroje bylo využito nejnovějších poznatků a zkušeností, nabytých při řešení výzkumných úkolů „Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů“, „Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů“ a „Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje“. Podařilo se sestavit mechatronický model stroje, který umožňuje virtuálně verifikovat vlastnosti stroje při provozu. Na modelu byly optimalizovány pohony a skelet stroje pro dosažení maximální dynamiky pohybů a tuhosti stroje. Mechatronický model je dále doplněn o teplotní chování stroje v čase, který umožňuje účinně kompenzovat tepelné dilatace stroje. V tomto směru jde o řešení, které aplikuje jen několik firem z absolutní světové špičky výrobců obráběcích strojů.

Nový stroj najde uplatnění v oborech jako je lisařský, plastikářský, automobilový, letecký, dále v oborech transport a energetika, rovněž lze využít pro obecné obrábění. Umožňuje obrobit dílec z pěti stran s možností technologické operace frézování, vrtání, vyvrtávání, vystružování, závitování a plnohodnotné soustružení. Stroj je připraven do plně automatizovaných výrobních buněk či linek.

Na letošním MSV BRNO získal stroj MCG 1000 5XT ocenění v kategorii Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje. A čím nejvíce zaujal odbornou veřejnost?
Byla to odvaha vystavovat nezakrytovaný stroj a ukázat tak čistou a symetricky vyváženou konstrukci skeletu stroje. Byla to vlastní konstrukce sklopně otočného stolu s pohonem os pomocí prstencových motorů a jeho technické parametry – zejména 1200 1/min u soustružnické osy. A v neposlední řadě i takový detail jako je uložení lineárního odměřování s ohledem na tepelné chování skeletu stroje.

studie MCG 1000 5XT - název
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

POJEZDY   PRACOVNÍ STŮL - otočný 2osý
Osa X - příčník mm 1 200   Čelo vřetene od stolu mm 50 – 750
Osa Y - křížový suport mm 1 000   Pracovní stůl od podlahy mm 1 030
Osa Z - smykadlo mm 700   Maximální zatížení stolu (bez naklopení) kg 1 300
POSUVY v osách X, Y, Z   OSA B
Pracovní posuvy m.min-1 0 – 60   Rozsah naklápění stolu º +30 / -120
Rychloposuv m.min-1 60   Maximální rychlost naklápění min-1 50
Maximální zrychlení os m.s-2 6   Krouticí moment S1/ max. Nm 2x2139/2x3413
    Moment při zpevnění Nm 2 x 10 000
AUTOMATICKÝ VÝMĚNÍK NÁSTROJŮ   OSA C
Počet nástrojů v zásobníku ks 35   Upínací plocha stolu mm ø 800 / 1 000
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) s 2   Rozsah otáčení º 360
Maximální průměr nástroje mm 120   Maximální rychlost otáčení min-1 1 200
Maximální délka nástroje mm 380   Krouticí moment S1/maximální Nm 1 580 / 2 280
Maximální hmotnost nástroje kg 15   Moment při zpevnění Nm 10 000

Konstrukce divize CNC