• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Aplikační středisko divize CNC - komplexní řešení

apl2Dodávka tzv. Komplexního řešení technologicko-výrobního cyklu zahrnuje kromě dodávky stroje také dodání dalších přidaných hodnot celého zařízení. Mezi hlavní artikly komplexního řešení řadíme implementaci požadovaného řešení podle potřeb zákazníka což zahrnuje mj. dodávku upínacích přípravků, nástrojů a nářadí, NC programů, CAD/CAM software a dalšího příslušenství. Při návrhu našeho řešení vycházíme z potřeb zákazníka a na základě spolupráce s předními dodavateli z oblasti strojírenské výroby pro Vás zvolíme nejoptimálnější řešení.