• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Vícevřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ867CNC

Osmivřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ867CNC představuje soustružnický stroj s horizontální osou otáčení vřetenového bubnu. Stroj umožňuje automatické, vysoce produktivní a komplexní obrábění převážně rotačních součástí z tyčového materiálu i z polotovarů jako jsou přesné odlitky a výkovky. Stroj spojuje výhody vysoké produktivity vačkových vícevřetenových automatů a komplexního obrábění součástí na standardních soustružnických obráběcích centrech při minimalizaci nároků na zastavěnou plochu. Stroj výrazným způsobem rozšiřuje technologické možnosti obrábění. Po dodatečné montáži zvláštního příslušenství může stroj vyrábět i dvě různé jednoduché součásti - pracuje jako dvakrát čtyřvřetenový.

Technické parametry
počet vřeten 8
max. průměr tyče 67 mm
max. vnitřní průměr upínací trubky 78 mm
max. délka podání 200 mm
max. otáčky vřeten 2 500 min-1
max. výkon motoru vřetena 30 kW
max. krouticí moment vřetena 191 Nm
čas přetočení bubnu o 1 polohu 2 s
max. počet podélných suportů 8
max. počet křížových suportů 7
počet upichovacích suportů 1