• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Dlouhotočný CNC automat K'MX 632 DUO

Dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 632 DUO je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 32 mm. Vzhledem k vrtání vřetene 37 mm není nutná úprava konců tyče na menší průměr pro uchycení kleštinou podavače tyčí. Stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny s maximálními otáčkami 10.000 ot/min a rotačním vodícím pouzdrem, synchronizovaným s hlavním vřetenem. Šest lineárních CNC os (X1, Y1, X2, Y2, Z1, Z2) a dvě rotační CNC osy (C1, C2) umožňují obrábět produktivně jednodušší i složitější dílce. Velkou výhodou je paralelní soustružení nebo frézování dvěma nástroji současně. Volitelně lze stroj vybavit poháněnými nástroji na zadní i přední nástrojovou desku. Zdvih vřeteníku lze využít pro soustružení až 400 milimetrů dlouhých dílců na jedno upnutí. Stroj je dodáván s automatickým podavačem minimálně třímetrových tyčí s odměřováním a se zásobníkem tyčí. Dílce nad 170 mm je možné volitelně vyvádět i skrz sekundární vřeteno. Délka obrobku je u tohoto typu strojů omezena v podstatě pouze délkou tyče. Snadná instalace nástrojů na nástrojových deskách umožňuje úspěšné použití tohoto stroje pro série počínaje řadově stovkami kusů.

Hlavní vřeteno
Max. velikost tyče ø 32 mm
Vrtání vřetena ø 37 mm
Výkon elektrovřetena 3,7/5,5 kW
Maximální otáčky elektrovřetena 10 000 min-1
Zdvih vřeteníku (osa Z1) 410 mm
Pomocné vřeteno
Maximální velikost tyče ø 32 mm
Vrtání vřetena ø 37 mm
Výkon elektrovřetena 3,7/5,5 kW
Maximální otáčky elektrovřetena 10 000 min-1
Zdvih nástrojových desek - horizontální 45 mm
Zdvih nástrojových desek - vertikální 180 mm
Max. délka souč. pro přední vyhození 170 mm
Počet řízených lineárních os 6
K'MX 632DUO stroj s podavačem