• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Horizontální obráběcí centrum H 500

Horizontální obráběcí centrum v provedení H 500 je vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění součástí z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů upnutých na otočném stole. Umožňuje provádět frézovací operace ve třech na sebe kolmých souřadnicových osách X, Y, Z a v rotační ose B. Dále umožňuje provádět vrtací, vyvrtávací, vystružovací a závitovací operace i použití závitovacích hlaviček bez vyrovnávacího pouzdra v ose Z.

Pojezdy a pracovní stůl
osa X (stojan) 560 mm
osa Y (vřeteník) 560 mm
osa Z (stůl) 560 mm
rozměr palety 500 x 500 mm
zatížení palety 300 kg
Vřeteno
typ převodu řemenový elektrovřeteno
upínací kužel ISO 40 ISO 40 HSK-A63
maximální otáčky vřetena 10 000 min-1 15 000 min-1* 18 000 min-1*
maximální výkon trvalý 30 kW 31 kW 31 kW
maximální krouticí moment 115 Nm 197 Nm 197 Nm

* Volitelné vybavení